สังคม,  สาธารณสุข

“สยามคูโบต้า” ผลิตตู้ความดันลบ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้ 18 โรงพยาบาล ในสังกัดของรัฐทั่วประเทศ โดยติดตั้งศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ เป็นแห่งแรก

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณจิรกานต์ ไชยนา ผู้จัดการส่วนผลิตรถไถ นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตั้ง “ตู้ความดันลบ” (Negative Pressure Cabinet) ให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแห่งแรกโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ พร้อมด้วยทีมคณะแพทย์รับมอบและให้การต้อนรับ

สำหรับตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  KUBOTA On Your Side ในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสยามคูโบต้าดำเนินการผลิตจำนวน 23 ตู้ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐที่มีความต้องการใช้งานจำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งตู้ความดันลบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้สยามคูโบต้าได้ผลิตตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ 18 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่

1.      ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี

2.      โรงพยาบาลโนนสูง จ.นครราชสีมา

3.      โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา

4.      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสร้างถ่อ จ.อุบลราชธานี

5.      โรงพยาบาลเนินสง่า จ.ชัยภูมิ

6.      โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร

7.      โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

8.      โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราช จ.กาญจนบุรี

9.      โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

10.   โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

11.   โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี

12.   โรงพยาบาลนาโยง จ.ตรัง

13.   โรงพยาบาลรัษฎา จ.ตรัง

14.   โรงพยาบาลวังวิเศษ จ.ตรัง

15.   โรงพยาบาลเกาะลันตา จ.กระบี่

16.   โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

17.   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

18.   โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *