กลาโหม,  สาธารณสุข

อนุทิน ชูโครงการ Sky Doctor ช่วยรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ในพื้นที่ห่างไกลได้ ภายใน 1 ช.ม. พร้อมสนับสนุนเต็มที่ วินาทีชีวิตของผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “HERO Award for Skydoctor” แก่บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Skydoctor) ช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกลในเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมชมการสาธิตการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์

และให้สัมภาษณ์ว่า “โครงการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ เมื่อผู้ป่วย หรือผู้ประสบเหตุนั้น อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน รวมไปถึงกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งทุรกันดารมาก รถเข้าไม่ถึง เครื่องบินลงจอดไม่ได้ ก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยเหลือ ภารกิจเหล่านี้ ได้รับการช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และกระทรวงสาธารณสุข

ขอยืนยันว่า จะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เท่าที่จะทำได้ ทั้งในเรื่องของงบ และอุปกรณ์ ภายใต้งบประมาณของกองทุนแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

โดยการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจาก 10 กว่าชั่วโมงหรือเป็นวันเหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน ออกปฏิบัติการไปแล้วเกือบ 500 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และภาวะหัวใจหยุดเต้น ผู้ป่วยอุบัติเหตุรถยนต์ได้รับบาดเจ็บรุนแรง และผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกำหนด และมีภาวะหายใจลำบากรุนแรง ซึ่งทุกรายได้รับการรักษาปลอดภัย กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *