การศึกษา,  การเมือง,  เทคโนโลยี,  เศรษฐกิจ

พล.อ.ประวิตร ห่วงใยคุณภาพชีวิตปชช. สั่งขับเคลื่อน Smart City รองรับ New normal มุ่งกระจายความเจริญ ทั่วถึง เท่าเทียม เป้าลดความเหลื่อมล้ำ เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ปชช.ปลอดโรคปลอดภัย ในชีวิตรูปแบบใหม่ ยั่งยืน

เมื่อ 13 พ.ค.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คกก.ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลที่ประชุม ได้รับทราบ คำสั่ง นรม.ที่ 267 /2560 ลง 15 ต.ค.60 แต่งตั้ง คกก.ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งการประชุมวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความก้าวหน้า การดำเนินงานระหว่างปี 61-ปี62 ที่ผ่านมา และเพื่อเร่งรัด ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรับทราบ พื้นที่เป้าหมายพร้อมคัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ จำนวน 3 พื้นที่ และพื้นที่พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่จำนวน 1 พื้นที่ รวม 4 พื้นที่ได้แก่

กทม. (ศูนย์พหลโยธิน), จ.ชลบุรี (พื้นที่ EEC), จ.ชลบุรี (นิคมอมตะนคร) และ จ.ภูเก็ต (อ.เมือง) ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบ แต่งตั้ง รมว.ดศ.เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ (PMC) รวมทั้งเห็นชอบ ให้ปลัด ดีอี เป็นผู้แทนระหว่างประเทศ(National representative) ในการเตรียม ความพร้อมการดำเนินงาน ข้อริเริ่มความร่วมมือ ด้านเมืองอัจฉริยะในกรอบอาเซียนประจำปี 63 (ASEAN Smart City Network 2020) ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการฯ ให้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ อย่างจริงจัง โดยมอบหมาย ก.ดิจิทัล ,ก.พลังงานและ ก.คมนาคมให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน มีเป้าหมายกระจายความเจริญไปทั่วประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์ทั่วถึง เท่าเทียมกัน ยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นรูปธรรม ยั่งยืน รองรับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่จากผลกระทบโควิด-19(New Normal) และประเทศไทย4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี พร้อมทั้งกำชับ ก.ดีอี และ ก.ต่างประเทศ เร่งดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ กับอาเซียนปี63 ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่นกัน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *