เกษตร,  เศรษฐกิจ

หารือ SMEs – เกษตรกร ช่วยเหลืออย่างตรงจุด

13 พ.ค.63 นายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบกับตัวแทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือ จากนั้นเดินทางต่อไปยังสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกร โดยจะนำข้อเสนอไปพิจารณาวางแผนพัฒนาภาคการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *