การศึกษา,  สังคม

อธิบดี พก. ชี้แจงกรณี “ข่าวปลอม จ่าย 2,000” เงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19

วันนี้ (5 พ.ค. 63) เวลา 17.00 น. ณ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่าในกรณีที่มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแชร์กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อความระบุว่า “ผู้ใดรู้จักผู้พิการ หรือ ญาติผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลผู้พิการ กรุณาบอกต่อๆ ให้ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทั่วประเทศ พร้อมกับให้นำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการ ไปยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเงิน จำนวน 2,000 บาท โดยให้ช่วยส่งต่อๆ กัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ”

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) “ขอย้ำว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว” โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็วและไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด และ 2) คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ พม. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว

ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ พก. โทร 0-2354-3388 ต่อ 307 หรือ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร 0-2106-9307 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 และสายด่วนคนพิการ โทร. 1479 รวมทั้ง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ พก.

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *