สังคม

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทย-กรุงเทพฯ จัดทำโครงการ “อิ่มท้อง อิ่มใจ ต้านภัยโควิด-19”

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทย-กรุงเทพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPW-BANGKOK) นำโดย ดร.ณฤดี เคียงศิริ  นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายก นภาเพ็ญ เวชชาชีวะ, กชพรรณ นุ่มฤทธิ์ ดร.นันทริกา ซันซื่อ และ อัจฉรา วิเศษวร ได้ทำโครงการ “อิ่มท้อง อิ่มใจ ต้านภัยโควิด-19” ตลอดเดือนพฤษภาคม นี้ โดยที่แรกแจกอาหารกล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคาร จำนวน 500 กล่อง และหลังจากนี้จะมีการนำไปแจกที่โคงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า, โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง และโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน ตามลำดับ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *