สังคม,  สุขภาพ

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

28 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผอ.ศปพร.) ร่วมกับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส และ ผู้อำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ลงพื้นที่เดินทางมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พักอาศัยอยู่โดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โดยทางคณะฯ ได้อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ออกจากเรือนรับรองหมากแดง ฯ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน มีจำนวน 146 ครัวเรือน

ทั้งนี้ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่พี่น้องประชาชน ณ บ้านเขาตันหยง หมูที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อนจำนวน 41 ครัวเรือน ทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทานต่างล้วนมีความปลาบปลื้มและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบมีความทุกข์ร้อนจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *