สังคม,  สุขภาพ

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงพริทอเรียจัดส่งคนไทยจำนวน 135 คน ที่ติดค้างในแอฟริกาใต้ เเละประเทศในเขตอาณากลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน South African Airways (SAA)

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้ดำเนินการส่งคนไทยในประเทศแอฟริกาใต้และเขตอาณาที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับ ภูมิลำเนาจำนวน 135 คน

ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน South African Airways ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทยในแอฟริกาใต้ และสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยพร้อมทั้งการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้

สถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งมั่น ดำเนินการอย่างเต็มที่ เเละรู้สึกยินดีที่ได้ช่วยเหลือคนไทยที่ติดค้างอยู่ในแอฟริกาใต้ได้กลับสู่มาตุภูมิในโอกาสแรก เเละยังคงเเน่วเเน่ที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อบรรเทาความยากลำบากของคนไทยที่ยังคงพำนักอยู่ในแอฟริกาใต้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้เดินทางทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างดี รวมถึงกลุ่มชุมชนไทยในแอฟริกาใต้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้ร่วมเเรงร่วมใจส่งคนไทยกลับบ้าน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินภารกิจในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *