ประกันสังคม,  แรงงาน

หม่อมเต่า ระดมพล สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ กสร. เข้าช่วยวินิจฉัย

จากการติดตามสถานการณ์การจ่ายสิทธิประโยชน์ การขอรับเงินว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย ของสำนักงานประกันสังคม พบว่าติดปัญหากำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าชี้แจง พบประเด็นปัญหาจึงสั่งการด่วน ออกคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 219/2563 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2563 “แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2563” ให้แต่งตั้งข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูล กรณีนายจ้างหยุดกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวพร้อมรับรองผลการตรวจสอบ และรายงานต่อสำนักงานประกันสังคมโดยเร็ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งคาดการณ์ว่าออกคำสั่งนี้ จะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่วินิจฉัยได้เป็นจำนวนกว่า 1,200 ราย และจะสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดังกล่าว จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานได้มาก เนื่องจากกระบวนการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมิใช่ระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว ดังนั้นข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการออกคำสั่งให้มีการร่วมมือกันช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การดำเนินงานเร็วขึ้น

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *