ประกันสังคม,  แรงงาน

โฆษกกรรมาธิการแรงงานติดตามการช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานประกันสังคม

กรณีข่าวจากสื่อมวลชนผู้ประกันตนรอคอยการรับเงินกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ในฐานะโฆษกกรรมาธิการแรงงาน มีความห่วงใยแรงงานกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในเรื่องการได้รับเงินเยียวยากรณีว่างงานจากกระทรวงแรงงาน น.ส.อนุสรี ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า ในฐานะกรรมาธิการแรงงาน ตนได้ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประกันตนในเรื่องนี้มาโดยตลอดทั้งยังได้รับรายงานถึงการดำเนินการในเรื่องนี้เช่นกัน ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2563 จึงได้ตัดสินใจลงพื้นที่เพื่อดูแลในเรื่องนี้ ด้วยทราบว่าสำนักงานประกันสังคมได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมาเป็นเวลานานเกือบสองเดือน การลงพื้นที่ดังกล่าวจึงได้รับ รายงานจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ว่า

  • ปัจจุบัน มีผู้ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเป็นจำนวน 1,523,534 คน
  • ในกลุ่มนี้สำนักงานฯตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 และผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เป็นจำนวนกว่า 50,000 ราย
  • เป็นกลุ่มว่างงานเนื่องจาก ลาออกหรือถูกเลิกจ้างปกติ จำนวนกว่า 233,000 ราย
  • เป็นกลุ่มที่รอหนังสือรับรองจากนายจ้างเป็นจำนวนกว่า 274,000 ราย ในกลุ่มนี้สำนักงานจะมี sms แจ้งแก่ผู้ประกันตนเพื่อขอให้ช่วยติดตามนายจ้างให้มายื่นหนังสือรับรองการหยุดงานต่อไป
  • และเป็นกลุ่มที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินแล้วเป็นจำนวนกว่า 121,000 ราย

โฆษกกรรมาธิการแรงงานกล่าวต่อว่า จากการเข้าเยี่ยมและรับฟังปัญหาของสำนักงานประกันสังคมจึงได้รับทราบว่าการดำเนินการของสำนักงานฯ นั้น เป็นการเยียวยาในลักษณะการจ่ายเงินกรณีว่างงานซึ่งเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดและการจะเป็นไปตามกรอบกฎหมายนั้นเจ้าหน้าที่จึงใช้เวลาในการตรวจสอบ แม้ว่าในครั้งนี้การกำหนดกระบวนการจะไม่ซ้ำซ้อน เงื่อนไขการจ่ายเงินมีเพียงนายจ้างไม่ให้มาทำงานและไม่จ่ายค่าจ้าง แต่ยังไม่มีการเลิกจ้าง เงื่อนไขมีเพียงเท่านี้แต่การตรวจสอบต้องใช้เอกสารยืนยันจากทั้งสองฝ่ายจึงใช้ระยะเวลา

แต่จากการที่มาเยี่ยมเยียนทำให้เห็นว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านพยายามกันเต็มความสามารถที่จะให้การดูแล ให้บริการแก่ผู้ประกันตนและดูจะไม่ท้อถอยในการจะให้บริการให้ถูกต้องครบถ้วนยิ่งๆขึ้นไป ตนในฐานะของผู้ที่ต้องตรวจสอบการดำเนินงานจึงขอให้กำลังใจและขอเร่งรัดให้การดำเนินงานจ่ายเงินเยียวยาผ่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพบนความรวดเร็วเช่นกัน

และขอวิงวอนนายจ้างที่ให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างเร่งส่งเอกสารรับรองการหยุดงานให้แก่สำนักงานประกันสังคมผ่านช่องทาง e-form บน www.sso.go.th เพื่อหน่วยงานจะได้เร่งดำเนินการให้เงินถึงมือลูกจ้างผู้ประกันตนโดยเร็ว

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *