สุขภาพ

รพ.สุขุมวิท พร้อมให้บริการ ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)

ด้วยเทคนิค Real Time RT-PCR เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับระดับสากลมั่นใจด้านคุณภาพ ปลอดภัย แก่ผู้ป่วย และผู้ต้องการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยสามารถส่งตรวจได้ทันที ได้ผลภายใน 24 ชม.

โดย โรงพยาบาลสุขุมวิท เป็น 1 ในโรงพยาบาลเอกชน ที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) ได้รับการรับรอง จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านการทดสอบความชำนาญการทางห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time PT-PCR เป็นเทคนิคที่แม่นยำระดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
โดยกระบวนการตรวจหาเชื้อ ดังกล่าวจะ ทำในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีทีมผู้ชำนาญการ โดยนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี โดยไม่จำเป็นต้องจัดเก็บ สิ่งส่งตรวจของกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ไปส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการที่อื่นอย่างเดิมแล้ว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลารอผลค่อนข้างนาน ทำให้กระบวนการการดำเนินการต่างๆ ช้าลงไปด้วย
ซึ่งในตอนนี้สามารถส่งตรวจบนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสุขุมวิท ได้เลย จึงสะดวก รวดเร็ว ลดระยะการรอได้ผลภายใน 24 ชม. และสามารถทำให้คนไข้ที่ติดเชื้อสามารถรับการรักษาได้ทันการ
โดยโรงพยาบาลมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตรวจหาเชื้อ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อม ดำเนินการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะทำในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีทีมผู้ชำนาญ การโดยมุ่งเน้นความปลอดภัย แม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ป่วยให้รู้เร็วรักษาทัน พร้อมป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อ COVID-19
การตรวจคัดกรอง COVID-19 Testing
•    ผ่านการทดสอบโดยวิทยาศาสตร์การแพทย์
•    ตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีความชำนาญ มั่นใจในคุณภาพปลอดภัย
•    เทคนิค Real Time RT-PCR แม่นยำ ทราบผลใน 24 ชม.
โรงพยาบาลสุขุมวิท เพิ่มความมั่นใจด้านมาตรการการป้องกัน COVID-19 แก่ผู้ใช้บริการโดยใช้ระบบคัดกรองแยกผู้ป่วยกลุ่ม เสี่ยงออกจากผู้ป่วยทั่วไป โดยแยกโซนการตรวจผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ ARI Clinic ที่ตั้งอยู่ด้านนอกอาคารจึงมั่นใจได้ว่า ผู้ป่วยทั่วไปจะไม่ ปะปนกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง พร้อมมาตรการรองรับการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งหวังให้โรงพยาบาลสามารถดูแลรักษา ผู้ป่วยทุกรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการรู้เร็ว รักษาทันจะเป็นส่วนสำคัญในการลดการเกิดโรคระบาดในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้สงสัย เกี่ยวกับอาการว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือไม่?
สามารถโทรปรึกษากับพยาบาลวิชาชีพได้ที่โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 0-2391-0011
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *