การศึกษา,  คมนาคม,  ยานยนต์

สถาบันการบินพลเรือนทดสอบการทำงานของระบบเครื่องบิน Super King Air 200

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม ทดสอบการทำงานของระบบเครื่องบิน Super King Air 200 เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินก่อนจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษา

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. ทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน (engine run up) Super King Air 200 โดยมี นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน นายวรงค์ฤช ณัฐธำรงกุล หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน (QA) ตลอดจนพนักงานกองวิชาช่างอากาศยาน ร่วมทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน (engine run up) และระบบอื่นๆ

โดยวัตถุประสงค์ในการทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน (engine run up ) และระบบอื่น ๆ เพื่อสร้างความชำนาญให้บุคลากร สบพ. ครูวิชาภาคพื้นกองวิชาช่างอากาศยาน ครูวิชาภาคพื้นกองวิชาวิศวกรรมการบิน รวมทั้งเพื่อตรวจสอบระบบอากาศยาน ก่อนจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ เครื่องยนต์อากาศยาน (engine run up ) Super King Air 200 สบพ. ได้รับการมอบโอนอากาศยานและอะไหล่ จากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aircraft Maintenance Engineer License Course – Aeroplanes Turbine) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กองวิชาช่างอากาศยาน สบพ. ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA Part-66 and Part-147 Requirements)

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *