• การเมือง,  ต่างประเทศ

  นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ย้ำแสวงหาความร่วมมือ เน้นทำงานแบบไร้รอยต่อทั้งในและต่างประเทศ

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ย้ำแสวงหาความร่วมมือ เน้นทำงานแบบไร้รอยต่อทั้งในและต่างประเทศ แนะการทำงานของราชการต้องปรับรูปแบบใหม่เป็น New Normal Please follow and like us:0 20 20

 • การศึกษา,  คมนาคม,  สังคม

  นายกรัฐมนตรีสั่ง กต. เร่งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนำคนไทยในต่างแดนกลับไทย

  ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้ กระทรวงการต่างประเทศ เร่งช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ Please follow and like us:0 20 20

 • เปลว สีเงิน

  “รำไทย” กลางศึก “ฝรั่ง-แขก”

  ดูเหมือนสหรัฐฯจะ “เตะเม่น” ซะแล้ว กรณีสั่งฆ่านายพลอิหร่าน-อิรัก! นอกจากไม่มี “เสียงตอบรับ” จากมิตรประเทศแล้ว หุ้นส่วนใหญ่ อย่าง “ฝรั่งเศส-อังกฤษ” รวมทั้ง “นาโต”………. ยังมีท่าที “ไม่เห็นด้วย” กับระห่ำลำหักของทรัมป์ และทั้งท่าที “ไม่เอาด้วย” ของมวลมิตร Please follow and like us:0 20 20

 • ประชาสัมพันธ์,  สังคม

  ไทยเบฟ รับมอบตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียนของไทย

  คุณบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ มอบตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียนของไทย ให้กับ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท​ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)​ เพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมมือ และร่วมประชาสัมพันธ์ งานประธานอาเซียน ปี 2562 ของไทย ที่จัดโดย  กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี คุณประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)​และ ม.ล. รดีเทพ เทวกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมด้วย ณ อาคารปาร์คเวนเจอร์ เมื่อวันก่อน Please follow and like us:0 20 20

 • ประชาสัมพันธ์,  สังคม

  เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรม นำคณะคู่สมรสคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศ โดยมี ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา นางประจิตรา เธียร์ประสิทธิ์ นางชวาลี โอสถานุเคราะห์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว Please follow and like us:0 20 20