• ผสมโรง

    จงอยู่กับปัจจุบัน อย่าจมอยู่กับอดีต!

    ผสมโรง สันต์ สะตอแมน จั่วหัวอย่างนี้ไม่ได้เจาะจงจะบอกใคร แค่พูดลอยๆขึ้นมาหลังจากที่2-3วันก่อน มีบางคน บางคณะ ได้ยกเอา “อดีต”ขึ้นมาพูด-กล่าว.. ซึ่งเรื่องราวอดีตเหล่านั้น ล้วนแต่ทำให้ใจทุกข์-ใจแค้น ไม่มีสักเสี้ยวตอนที่จะ “สุข-สบายใจ” ทั้งคนพูดและคนฟัง (อ่าน)! Please follow and like us:0 20 20