• สังคม

    กฟผ. คว้ารางวัลชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2562

    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ประเภทกองทุนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมี นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี กฟผ. เป็นผู้แทนเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวแสดงถึงการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟผ. อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกฯ ต่อไป       Please follow and like us:0 20 20