• สังคม

    สนับสนุนด่านตรวจสู้ภัยโควิด

    นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ร่วมรับมอบเสื้อกั๊ก กระบองไฟ และน้ำดื่ม จากโครงการ “ชุมชนดี มีรอยยิ้ม Please follow and like us:0 20 20