• ผสมโรง

    คนเดียวที่ให้คำตอบได้

    ผสมโรง สันต์ สะตอแมน “สี่กุมารหาญกล้า ตรี คฑา จักร สังข์.. ปราบไปทั่วทั้งไตรจักร ยักษ์มารมิกล้าต่อกร กำจัดดัสกร มิเคยหวั่นความตาย สี่คนแรงฤทธิ์ พิษสงมีรอบกาย เหินฟ้า เดินน้ำ ดำดิน พระอินทร์ให้ฤทธิ์เดชไว้ อาวุธคู่กาย ปราบไปถึงโลกันต์ ตรี คฑา จักร สังข์ สี่พลังยิ่งยงเกรียงไกร สิบทิศทั่วแคว้น ทั้งดินแดนใกล้ไกล เกลียดความอยุติธรรม เกลียดอำนาจความชั่วร้าย ประชาอุ่นใจ รักยอดสี่กุมาร” Please follow and like us:0 20 20