• www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

  ‘ส.ส.ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ’ อภิปรายสภาฯ แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อม อย่างเป็นระบบ ย้ำ! นโยบายกัญชาที่มีจุดเริ่่มต้นจากพรรคภูมิใจไทย ขณะนี้ได้กลายเป็นนโยบายของประเทศ

  วันที่ 26 พ.ย. 2563 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา เขต 7 พรรคภูมิใจไทย อภิปรายสภาฯ แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อม อย่างเป็นระบบ Please follow and like us:0 20 20

 • www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

  อย. – อภัยภูเบศร จับมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชา ตั้งเป้าดันเข้าสู่บัญชียาหลักในปี 64

  อย. – อภัยภูเบศร จับมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ง่ายต่อการใช้งาน ตั้งเป้าผลักดันยากัญชาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติภายในปี 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยากัญชาที่ปลอดภัย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” Please follow and like us:0 20 20

 • การเมือง,  สาธารณสุข

  “ประกอบ” ห่วงปลดล็อกพืชกัญชาและพืชกระท่อม แนะบังคับใช้กฎหมายอย่างรอบคอบ เปรียบเสมือนปืนมีทั้งคุณและโทษ ถ้าใช้เพื่อป้องกันรักษาก็เป็นประโยชน์ หากใช้ผิดประเภทจะฆ่าคน

  1 ก.ย.2563 นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถึงการพิจารณาเรื่องด่วน ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. … และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ว่า Please follow and like us:0 20 20

 • สังคม,  สิ่งแวดล้อม

  สธ. เห็นชอบให้ใช้ ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมใน รพ.สต.

  กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน และร่วมกับวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาและใช้ยากัญชาที่ปลอดภัย ถูกกฎหมาย Please follow and like us:0 20 20

 • สาธารณสุข

  กรมวิทย์ฯ เพิ่มข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์กัญชา ในตำรายาของประเทศไทย

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำตำรายาของประเทศไทย ฉบับเพิ่มเติม ปี 2020 ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กัญชาจำนวน 2 มอโนกราฟ ได้แก่ สารสกัดกัญชา และน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น รวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย Please follow and like us:0 20 20

 • การศึกษา,  สุขภาพ

  กัญชาช่วยบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันได้ จริงหรือ?

  ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น กัญชาช่วยบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง Please follow and like us:0 20 20

 • การศึกษา,  การเมือง,  คมนาคม

  “เศรษฐพงค์” เผย “สธ.-ยธ.” จับมือศึกษาปลดล็อคกระท่อม “อนุทิน” ย้ำ ทำรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม

  เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า คณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้มีทั้งหมด 49 คน โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยมีตัวแทนเข้าไปร่วมเป็นกรรมาธิการฯ 4 คนได้แก่ Please follow and like us:0 20 20

 • การศึกษา,  สุขภาพ

   “สื่อสาส์นกัญชา: สมาคมแพทย์” แนะแนวทางเลือกใช้กัญชา

  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประเด็น เรื่อง “สื่อสาส์นกัญชา: สมาคมแพทย์” พร้อมหน่วยงานสมาคมแพทย์ฯ รวมตัวกันเรียกร้องต้านการใช้สารสกัดจากกัญชา โดยมีเหตุผลให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ศ.นพ.สมชาย  เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า การใช้กัญชาทางการแพทย์ ยังเป็นที่ถกเถียงในทางการรักษาของประเทศไทยตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงร่วมกับสมาคมแพทย์วิชาชีพในแขนงต่าง ๆ มาร่วม “สื่อสาส์นกัญชา: สมาคมแพทย์” เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น Please follow and like us:0 20 20

 • การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

  “กัญชารักษาเอดส์ ? ”

   พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ประธานอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลชลบุรี เรื่องราวของกัญชาสามารถนำมารักษาโรคได้หลายอย่าง เช่น โรคพาร์กินสัน, โรคลมชัก เรื่อยมาจนรักษามะเร็ง รวมถึงว่าสามารถรักษาคนไข้เอดส์ที่แพทย์แผนปัจจุบันบอกหมดทางรักษา หยดน้ำมันกัญชาแล้วจะดีวันดีคืนสร้างความฮือฮาว่า “ กัญชา รักษาเอดส์ได้” ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ความรู้ ไว้ดังนี้ ผู้ติดเชื้อ HIV รายแรกรายงาน ในปี พ.ศ. 2524 ปี พ.ศ. 2527 รู้สาเหตุว่าเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส HIV ที่เข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันร่างกาย ทำให้ CD4 ลดลงจากค่าปกติ 500 ถึง 900 เซ็ลล์/มิลลิลิตร จนต่ำกว่า 200 เซ็ลล์/มิลลิลิตร เกิดโรคฉกฉวยโอกาส และถึงแก่กรรมในที่สุด สารในกัญชาที่จะนำมารักษาเอดส์ ต้องแสดงได้ว่า สามารถลดตัวไวรัส HIV ในกระแสเลือดได้ ซึ่งเป็นตรรกะการรักษาเอดส์ ยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ (Highly Active Antiretroviral Therapy : HAART) สามารถกดตัวไวรัสให้ไม่พบในกระแสเลือด (ต่ำกว่า 20 ก๊อบปี้/มิลลิลิตร) ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น รอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตเช่นคนปกติ การพัฒนายาต้านไวรัสให้กินง่ายขึ้น ข้อแทรกซ้อนน้อยลงและราคาถูกลง จนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถจัดเป็นโครงการเอดส์แห่งชาติ ( National AIDS Program = NAP) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อกินยาต้านไวรัสอยู่ในโครงการกว่า 350,000 คน แพทย์และผู้เกี่ยวข้องทางการแพทย์มั่นใจว่า ยาต้านไวรัส คือคำตอบการรักษาเอดส์ มีเหตุการณ์ในอดีตหลายครั้งที่ผู้ป่วยเชื่อสมุนไพร หรือยาโฆษณาแอบอ้าง แล้วหยุดกินยาต้าน เพียงไม่กี่เดือน ร่างกายจะทรุดลงและป่วยเป็นเอดส์เต็มขั้น สารสำคัญ 2 สารในกัญชาคือ Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ซึ่งมีผลต่อร่างกายทางจิตประสาทโดย THC ทำให้มีอาการจิตประสาทหลอนและถือเป็นยาเสพติด ขณะ CBD ลดอาการวุ่นวายและไม่มีฤทธิ์เป็นยาเสพติด ส่วนผสมทั้ง 2 สารจึงมีความสำคัญต่อผลของกัญชาต่อร่างกาย สิ่งที่แพทย์รักษาเอดส์กังวลอย่างยิ่งคือคนไข้หยุดยาต้านไวรัสและไปใช้กัญชาอย่างเดียว เพียง  2 สัปดาห์หลังหยุดยาต้านไวรัสในร่างกายจะเพิ่มขึ้นมหาศาลก่อให้เกิดการดื้อยาและป่วยเป็นเอดส์เต็มขั้นในที่สุดและถึงแม้คนไข้ไม่หยุดยาต้านการใช้กัญชาร่วมกับยาต้านยังเกิดข้อเสียหาย  คือสารในกัญชามีปฎิกริยาระหว่างยากับยาต้านไวรัสทำให้ระดับกัญชาสูงขึ้นเป็นอันตรายกับร่างกายและอาจลดระดับยาต้านไวรัสบางตัว Ataznavir (ATV) ทำให้ผลการรักษาลดลงเกิดการดื้อยาในที่สุด ณ ปีนี้ พ.ศ.นี้ แพทย์รักษาโรคเอดส์กล่าวได้เต็มปากคำว่ายังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ใด ๆ ที่จะนำกัญชามาแทนยาต้านไวรัสเอดส์มารักษาเอดส์แก่คนไข้ ได้ในยุคปัจจุบัน Please follow and like us:0 20 20

 • การศึกษา,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  สุขภาพ

  “โรคตับมักมาเงียบๆ” เชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา “รู้ทันโรคตับ” “กัญชาหรือยาหมอ” จากทีมแพทย์ รพ.จุฬา

  รพ.จุฬาฯ เตรียมจัดเสวนารู้ทันโรคตับ ไวรัสตับอักเสบบี ซี ไขมันตับ มะเร็งตับ “กัญชาหรือยาหมอ” โรคตับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยประชาชนไทย เชื่อหรือไม่ คนไทยทุก ๆ สิบคน มีโรคตับอักเสบเรื้องรังแอบซ่อนอยู่อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าของตับไม่มีโอกาสรู้ หากไม่ได้รับการตรวจที่เหมาะสม ทำให้เสียโอกาสในการป้องกันและรักษาตั้งแต่เริ่มต้น หากมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องถึงความเสี่ยง ระยะเวลาการดำเนินของโรค การป้องกันการเฝ้าระวังและวิธีดูแลรักษา จะทำให้สามารถป้องกัน ลดภาวะความรุนแรงหรือรักษาโรคให้หายได้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เตรียมจัดงานเสวนารู้ทันโรคตับ ตอนไวรัสตับอักเสบบี ซี ไขมันตับ มะเร็งตับ “กัญชาหรือยาหมอ” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย รศ.นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า “ ปกติแล้ว ศูนย์ฯ นอกจากให้การรักษาบริการด้านการแพทย์โรคตับแล้ว ยังมีนโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคตับ ในทุกปีจะมีการจัดงานเสวนาใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านโรคตับ และในแต่ละปีเราใช้คำว่า “งานเสวนารู้ทันโลกตับ” แต่ธีมส์ในการเสวนาจะเปลี่ยนไปในทุก ๆ ปี ระยะหลังจะจัดงานค่อนข้างใหญ่ขึ้น ที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นที่เดียวกับที่นิสิตจะรับปริญญา จุคน 1500 คน ประชาชนที่เข้ามา ก็มาอย่างตั้งใจเพราะมีค่าใช้จ่ายในกาเข้าร่วมประชุมมากกว่า 1500 คน ต่อปีต่อครั้ง” และในปีนี้จัดงานขึ้น 20 ตุลาคม 8.00-16.00 น. โดยใช้ชื่อ เสวนารู้ทันโรคตับไวรัสตับอีกเสบบี ซี ไขมันพอกตับ มะเร็งตับ และยังมี “กัญชาหรือยาหมอ “ เป็นไฮไลท์ของปีนี้ …เมื่อรู้ทันโรคตับแล้ว จะเลือกกัญชาหรือยาหมอ เป็นจุดสำคัญ ศ.นพ. ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา เป็นวิทยากร ความเข้าใจผิดอุปสรรคใหญ่ในการรักษา หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวต่อถึงกิจกรรมภายในงานว่า ตั้งแต่เช้าจะเน้นเรื่องของ โรคตับชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ ไวรัสตับ บี ซี แอลกอฮอลล์ ไขมันพอกตับ ที่สำคัญกว่านั้นคือปัจจุบันการรักษาโรคเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงไป ไวรัสซี สามารถรักษาได้หายขาดเกือบ 100 % และนโยบายของรัฐเอง คนทุกคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบซี…