• ประชาสัมพันธ์,  สังคม

    เพื่อสาธารณกุศล 

    คุณบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ให้เกียรติเป็นตัวแทบรับมอบเงิน สมทบทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของ “สำนักงานเขตลาดกระบัง” จาก คุณสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ  คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. โรบินสัน  เนื่องในโอกาสฉลองเปิดศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ลาดกระบัง และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง โดยมี คุณสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์, คุณวีรภัทร์ พันธุ์หาญ,  คุณสมมาตร ภัทรปรีชาการ และ คุณวิลวย เกื้อทวี ร่วมพิธี ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบัง Please follow and like us:0 20 20

  • กีฬา,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประชาสัมพันธ์,  สุขภาพ

    อมตะชวนวิ่ง…AMATA City Charity Run 2019

    นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ พันเอกวิทยา สุวรรณดี รองผู้บัญชาการ มทบ 14 นายพรชัย  สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และนายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรม เดินวิ่งการกุศล AMATA City Charity Run 2019  ภายใต้แนวคิด SAVE EARTH , SAFE US ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  Please follow and like us:0 20 20