• www.plewseengern.com,  ผสมโรง

    เลือกข้างผิด?

    ผสมโรง สันต์ สะตอแมน “พระยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้ครับ แต่ยุ่งให้พอเหมาะพอสมกับสถานะของตัวเองและอย่าบ้าการเมืองจนเกินความเป็นพระ” Please follow and like us:0 20 20