• สุขภาพ

    ฉีดเกล็ดเลือดเพื่อปลูกผม

        รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป                                                                                            แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม ปัญหาผมบาง ศีรษะล้าน ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำลายสุขภาพจิตของหลาย ๆ คน ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงก็ประสบปัญหาเหมือนกัน ปกติแล้วโรคผมร่วงผมบาง เป็นโรคที่พบบ่อยมากในผู้ชายพบได้ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ และผู้หญิงพบได้ 50 เปอร์เซ็นต์ Please follow and like us:0 20 20