• เกษตร

    “เฉลิมชัย” เตรียมชง ครม.ชดเชยราคาลำไยสัปดาห์หน้า

    ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ พรรคประชาธิปัตย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ซึ่งประสบปัญหาราคาตกต่ำ โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะนำเรื่องการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ เสนอต่อที่ประชุม ครม. Please follow and like us:0 20 20