• ประชาสัมพันธ์

    ฟังเพลงเพราะกับ “อารีย์ นักดนตรี” คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อการอนุรักษ์เพลงเก่า 

    เพื่อสนองนโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สืบเนื่องจากการฟื้นฟูเครื่องแต่งกายของหญิง–ชาย ในยุคต่างๆ อารีย์ นักดนตรี  พิธีกร นักแสดงและนักร้อง ในยุคช่อง ๔ บางขุนพรหม จัดคอนเสิร์ตเพื่อการอนุรักษ์เพลงเก่า กับคอนเสิร์ต “ฟังเพลงเพราะกับ….อารีย์  นักดนตรี” ภายในงาน นักร้อง พิธีกรทุกคนจะสวมชุดรัชกาลที่  ๗ และเป็นที่น่าเสียดายว่าเพลงไทยสากลกำลังจะห่างหายไปจากวงการเพลง ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ เพลงอมตะเหล่านี้ไว้ อาทิเพลงของกรมโฆษณาการ  พรานบูรพ์  ครูล้วน ควันธรรม  อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง  สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ จากเสียงนักร้องคุณภาพ กรกันต์ สุทธิโกเศศ  ธีรนัยน์  ณ หนองคาย อริศรา เตชะวงศ์วัฒนา วัลยณัฐ สมอ่วม รมิดา สุขพิทักษ์  ฐิตาอำไพ ม่วงมณี และ นักร้อง ที.วี. ช่อง ๔  กนกวรรณ ด่านอุดม  นฤพนธ์ ดุริยพันธ์  พร้อมนักร้องรับเชิญ กรวิช  เทพหัสดิน ณ อยุธยา และเพลงที่หลายคนชื่นชอบของ อาจารย์ประสิทธิ์  ศิลปบรรเลง บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร คอนเสิร์ต ฟังเพลงเพราะ กับอารีย์ นักดนตรี  เปิดการแสดงในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ (สนามหลวง) เงินรายได้ส่วนหนึ่งบริจาค  แก่ โรงพยาบาลศิริราช   ชมรมผู้เกษียณอายุของช่อง ๙ อารีย์ นักดนตรี และ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล  เป็นพิธีกร  จองบัตรได้ที่ อารีย์ นักดนตรี โทร.๐๙-๔๒๔๙-๙๑๗๓ กัญญลักษณ์ นักดนตรี ๐๘-๖๐๓๘-๓๑๓๘ บัตรมีจำหน่ายที่โรงละครแห่งชาติ โทร. ๐-๒๒๒๔-๑๓๔๒ บัตรราคา ๒,๐๐๐  ๑,๕๐๐  ๑,๒๐๐  ๑,๐๐๐  ๘๐๐  ๕๐๐  ๓๐๐     Please follow and like us:0 20 20