• เปลว สีเงิน

    “กระทรวงศึกษาไปทางไหน?”

    ถ้าบอกว่า “นักเรียน-นักศึกษา” ขณะนี้ เปรียบเหมือนดอกไม้ที่กำลังบาน ก็ต้องเสริม ว่า…… เป็นการบานในแปลงบ่มเพาะของจักรวรรดินิยมตะวันตก “สหรัฐฯ-ยุโรป” ที่หว่านปุ๋ยผ่าน เอ็นจีโอ, องค์กรช่วยเหลือทางสังคมและทางการศึกษา ที่แทรกไปตาม ชุมชน โรงเรียน มหา’ลัย วัด ในคราบนักบุญทางสังคม Please follow and like us:0 20 20