• www.plewseengern.com,  สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง,  สิ่งแวดล้อม

  นายกฯ ห่วงน้ำท่วมภาคใต้ สั่ง เร่งช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด

  เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 64- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัย Please follow and like us:0 20 20

 • เปลว สีเงิน

  เงิน “ตัวกำหนดค่าสังคมใหม่”

  เงินนี่… ชักน่ากลัวขึ้นทุกวัน! นับวันจะใช้ซื้อได้ทุกอย่าง จนมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรไปหยุดมันได้ ถึงจุดหนึ่ง โลกไม่แตก แต่มนุษย์จะตกต่ำ เมื่อสังคมให้ค่าเงินเหนือความเป็นมนุษย์ เงินจะซื้อได้ทุกอย่าง กระทั่งความรู้สึก “ผิด,ชอบ,ชั่ว,ดี” เมื่อมนุษย์ไม่มีสิ่งนี้แล้ว จะต่างอะไรกับสัตว์ ไม่มีอะไรสรุปภาวการณ์ “เงินเหนือมนุษย์” ได้ดีกว่า คำที่ท่าน “พุทธทาส ภิกขุ” กล่าวไว้ ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ”! วินาศจริงๆ ถ้าเราปล่อยให้ “เงิน” บดบังดวงตาศีลและธรรมในจิต เงินจะทำให้เรา พูด,คิด,ทำ ทุกอย่างตามเงินสั่ง เรามาเรียนรู้เรื่องนี้จาก “สังคมจริง” กันสักวัน ดีมั้ย? การเมืองเลือกตั้ง เอาเข้าจริง ประชาธิปไตยเป็นเพียงหลักการเอ่ยอ้าง ในหลักปฏิบัติ กลับเห็นชัดเจน ทั้งพรรค ทั้งนักเลือกตั้ง ทั้งตัวเรา คือประชาชนที่ถูกหลอกว่าเป็นเจ้าของอำนาจ ส่วนใหญ่มีทัศนคติ “ประชาธิปไตยรวมศูนย์” ที่ “เงิน”! ขนาดพรรคร่านประชาธิปไตย ใช้คำว่าคนรุ่นใหม่เป็นจุดขาย แล้วเป็นไง ……… ตั้งแต่ประชาธิปไตยนาทีแรกจนถึงนาทีนี้ ลมหายใจ คืออะไร? ก็คือ “เงิน” เป็นทั้งจุดขาย จุดเกิด จุดตายของพรรค มองไม่เห็นเลยว่า พรรคนี้ ประชาธิปไตยตามที่พูด อยู่ตรงไหน? คนมีการศึกษาสูง มีตำแหน่งทางสังคมใหญ่โต เป็นสส.ผู้ทรงเกียรติก็มี แต่กับเรื่องเงิน …….. ปรากฏว่ามากต่อมาก “เรียนสูง แต่จิตสำนึกต่ำ” กู้เงินกยศ.ไปเรียน แต่ จ่ายบ้าง-ไม่จ่ายบ้าง, มี..ไม่หนี ไม่จายบ้าง, ชักดาบไปเลยบ้าง, หาทางออกกฎหมาย เพื่อไม่ต้องจ่ายบ้าง มาดูทางสังคมบ้าง น้ำท่วม……. หลายพื้นที่ผู้คนเดือดร้อน ทหาร-ตำรวจ-จิตอาสา-หน่วยกู้ภัยอาสา และภาครัฐ จะเป็นหน่วยแรกเข้าไปดูแลช่วยเหลือเฉพาะหน้า ปกติ ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า เป็นเรื่องของน้ำใจ จะมีปฏิกริยาสนองตอบเป็น ซาบซึ้งและขอบคุณ แต่ปัจจุบัน “ความช่วยเหลือ” กำลังมาพร้อมกับ “การเรียกร้อง” เพราะผู้คนบางส่วนมองว่า นั่นเป็น “ภาระหน้าที่” ในความรับผิดชอบโดยตรง ของภาครัฐ-ภาคประชาสังคม เมื่อเขาเดือดร้อน ต้องได้ ต้องมี เมื่อเกิดเป็นทัศนคติอย่างนั้น การบ่น การตำหนิ การเรียกร้องเอาแต่ใจ จะมาแทนที่ความซึ้งใจ และคำขอบคุณ การนิ่งเฉย ไม่ตำหนิ ไม่บ่น…

 • ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  สุขภาพ,  เกษตร

  คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย

  เลขาธิการ คปภ. สั่งการ สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ของไทยส่งผลให้ประชาชนหลายจังหวัด ได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย รวมถึงผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเช่น ข้าว พืชไร่ ไม้ผล โดยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐยังได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องแล้วนั้น สำนักงาน คปภ.ในฐานะหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยได้สั่งการให้ สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ตรวจสอบความเสียหายและดูแลช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ โดยเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประสบภัยรีบสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินโดยเฉพาะรถยนต์ที่มักจะได้รับความเสียหายเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม โดยให้รีบแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อเข้าไปประเมินความเสียหาย ทั้งนี้ ขอให้ผู้เอาประกันภัยแสดงรายละเอียดความสูญเสียและมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นของทรัพย์สิน ส่วนกรณีเสียชีวิตให้แสดงหลักฐานสำเนาใบมรณบัตร และสำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นขอให้ประชาชนตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ซื้อไว้ว่ามีความคุ้มครองอะไรบ้าง โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองน้ำท่วม ซึ่งหากมีความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้ 1) การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองตัวรถคันเอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจาก ภัยน้ำท่วม ซึ่งกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปของมูลค่ารถ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 2) การประกันอัคคีภัยที่ซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมและการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 3) การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เช่น ประกันภัยข้าวนาปี ประกันภัยข้าวโพด ประกันภัยทุเรียน เป็นต้น 4) การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ซึ่งให้ความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติอีก 4 ภัย (น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสินามิ และลูกเห็บ) โดยจะได้รับความคุ้มครองภัยน้ำท่วมดังกล่าว 20,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที สำนักงาน คปภ. ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ภาค บูรณาการกับสำนักงานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการช่วยเร่งกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย โดยได้ขอความร่วมมือสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ให้ติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติดังกล่าว 2 มาตรการ มาตรการแรก ให้ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบกับประชาชนผู้เอาประกันภัย เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการเยียวยา ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัยของประชาชน และเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติของธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น มาตรการที่สอง เมื่อกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ ผู้เอาประกันภัย ขอให้บริษัทประกันภัย เร่งรัดตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม…