• กลาโหม,  สังคม

    “142 Bike Army Delivery” แบ่งปัน แข็งแรง และอิ่มใจ

    กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 จัดทีมปั่นจักรยานของหน่วย ดำเนินการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย บริเวณ บ.หนองกระโห้ ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก