• การศึกษา,  สังคม,  เยาวชน

    เริ่มแล้ว การแข่งขัน IT Challenge 2019 เยาวชนพิการไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลี

    วันนี้ (26 พ.ย. 62 ) เวลา 09.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ มหาวิทยาลัยปูคยอง เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี คณะผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมคณะเยาวชนพิการไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) โดยได้รับเกียรติจาก นายพัค นึง ฮู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการและสาธารณสุข (Minister of Health and Welfare) พร้อมด้วยนางซิม ซัง เอ ภริยาผู้ว่าการเมืองปูซาน กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนและเยาวชนพิการผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 24 ประเทศ จากนั้นเข้าสู่การแข่งขันรายการแรก ได้แก่ eLifemap ซึ่งเป็นการค้นหาเส้นทางตามโจทย์ที่ได้รับบนอินเตอร์เน็ต และรายการ eTool โดยการให้สร้างงานตามโจทย์ในโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อยท์ ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการอบรมเนื้อหาในรายการ eContents และ eCreative ซึ่งในกิจกรรม eCreative ได้ให้เยาวชนพิการทุกประเทศประกอบหุ่นยนต์ ทั้งนี้ หุ่นยนต์ของประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ทีม ประกอบเสร็จ เพื่อเขียนโค้ดสั่งการให้หุ่นยนต์ที่ประกอบไว้เคลื่อนไหวได้ในวันพรุ่งนี้ (27 พ.ย. 62) นอกจากนี้ คณะผู้แทนจาก พก. ยังได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีสำหรับคนพิการ ตลอดทั้งภาคเช้าและบ่าย  

  • การศึกษา,  กีฬา,  เทคโนโลยี,  เยาวชน

    พก. ชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ ผู้แทนเยาวชนพิการไทย ร่วมแข่งขัน IT Challenge 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

    วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์การดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้นำคณะผู้แทนคณะเยาวชนพิการไทย ที่เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมแถลงข่าว นางธนาภรณ์ กล่าวว่า โครงการการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล (Global IT Challenge for Youth with Disabilities) เป็นการแข่งขันของเยาวชนพิการเพื่อวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลระดับประเทศภายในทวีปเอเชียและแปซิฟิก โดย Rehabilitation International Korea (RI Korea) เป็นผู้จัดการแข่งขัน และประสานงานร่วมกับประเทศต่างๆ ที่มีความประสงค์ที่จะส่งเยาวชนพิการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อยกระดับทักษะการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของเด็กพิการ ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2535 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จากนั้นได้มีการขยายวงกว้างไปสู่ทวีปยุโรป แอฟฟริกา และเอเชียกลาง จนกลายเป็นการแข่งขันระดับโลกเมื่อปี 2554 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 เยาวชนพิการไทยได้แสดงศักยภาพและความสามารถและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 จำนวน 1 เหรียญเงินประเภททีม และ 3 เหรียญทองแดง ทั้งประเภทรายบุคคลและประเภททีม ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปีนี้ (2562) พก. ได้จัดค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 – 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา และได้คัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทย อายุระหว่าง 14…