• เปลว สีเงิน

    อย่าลืม..เรามีนัดกัน “๒๑ ตุลา.”

    นี่…. ถ้าเขาไม่เตือนผมก็คงลืมไปแล้ว ว่าสัปดาห์โน้น จันทร์ที่ ๒๑ ตุลา. “ไทยโพสต์” ครบรอบ ๒๓ ปีเต็ม! ถือโอกาสบอกกล่าว “ขาประจำ-ขาจร” ทราบซะเลย จะไปซื้อหน้าหนังสือพิมพ์ฮ่องกงประกาศเชิญแขกเหรื่อ ก็คงไม่ทันแล้ว ก็อยากให้มากันนะ…. เพราะสองเจ๊ “เจ๊รุ่ง-เจ๊สุ” ผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนไทยโพสต์แต่อ้อน-แต่ออก มาแจ้งเจตนาล่วงหน้าไว้หลายเดือน ว่าได้นิมนต์ “พระศากยวงศ์วิสุทธิ์” (อนิลมาน ธมฺมสากิโ) มากล่าวธรรมมงคลที่โรงพิมพ์ และพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ จะมาฉลองศรัทธาตอนช่วงใกล้เพลวันนั้น! ผมจึงอยากให้มาฟังธรรมมงคลจากพระอาจารย์อนิลมานกัน บอกตรงๆ ผมปีติด้วยศรัทธา…. ได้ยินแต่ชื่อมานาน ท่านเป็นชาวเนปาล สืบเชื้อสายตระกูลเดียวกับ “พระพุทธเจ้า” คือ ตระกูลศากยะ บวชเป็นสามเณรที่เนปาล มาอยู่กับ “สมเด็จพระญานสังวร” สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ แต่เด็กๆ อุปสมบทที่วัดบวรฯ โดยสมเด็จพระญานสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์ ก็ร่วม ๔๐ปีแล้ว และตอนนี้ท่านแปลงสัญญาติเป็นไทยเรียบร้อยแล้ว ยากนัก ที่พระอาจารย์จะมีช่องว่างของเวลาเหลือมาโปรดสัตว์ที่นี่ เพราะนอกจากงานดูแลสงฆ์ในฐานะรองเจ้าอาวาสแล้ว ยังจะงาน “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” และงานสอนตามมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก ยิ่งกว่านั้น เท่าที่ทราบ แต่ละเดือน-ละปี…. ในฐานะผู้เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ มีมหาวิทยาลัยมากมายในยุโรป-สหรัฐฯ เชิญพระอาจารย์ไปสอนพุทธศาสน์ “แก่นธรรม” ระดับปริญญาโท-เอก ถึงขั้น “แย่งตัว” กันเลยทีเดียวโลกขณะนี้ สู่ภาวะจิตโรค…… พระอาจารย์ยังต้องรับนิมนต์จากยูเอ็นไปสงเคราะห์โลกด้วยธรรมปรึกษาด้วย ต้องบอกว่า ประเทศไทยมี “ของวิเศษ” อยู่กับตัว แต่จะด้วยไม่รู้ หรือรู้ แต่ “ใกล้เกลือกินด่าง” ก็ไม่ทราบ เรามีปัญหา “หลงทิศ-หลงทาง” ด้านการศึกษาของชาติมาตลอด แม้ขณะนี้ ไม่ต่าง “ตาบอดคลำช้าง” เอะอะก็ตามก้นฝรั่งไว้ก่อน แต่หารู้ไม่ ขณะนี้ เวลานี้ ฝรั่ง “ยุโรป-สหรัฐ” ที่เราตามก้น เขาพบของวิเศษนั้นแล้ว…….. และใช้ของวิเศษนั้น “สร้างคน-สร้างสังคม” ในแนวทางใหม่ ชนิดต้องบอกว่า “ฝรั่งตื่น” กันขนานใหญ่ นั่นคือ “สมาธิภาวนา” ใช้เป็นหลักสูตรการเรียน-การสอนในระบบศึกษาของเขาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม เอาอย่างนั้นกันเลยทีเดียว พระอาจารย์อนิลมานของเรานี่แหละ ไปสอน ไปแนะแนว กระทั่งไปจัดหลักสูตร “การเจริญสติ-สัมปชัญญะ” ประยุกต์ ให้ตามโรงเรียนต่างๆ ในสหรัฐ-ยุโรป ทั้งรัฐบาลเขาสนับสนุน…