• เปลว สีเงิน

    “๒๑ ตุลา. “สำนึกย้อน” สำนึกไทย”

    ผม “หายไป” ด้วยท้องไส้ไม่สบายซะหลายวัน แต่วันนี้ ๒๑ ตุลา. ไม่หายก็ต้องหาย เพราะเป็นวันครบรอบอีกขวบของไทยโพสต์ ยังไงๆ ก็ต้องเอาหน้ามาเจอกัน ที่สำคัญ …….. ในรอบ ๒๔ ปี มงคลสูงสุดได้เกิดที่ไทยโพสต์วันนี้ โดยพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ “พระอาจารย์อนิลมาน สากิโย” รองเจ้าอาวาสวัดบวรฯ รับอาราธนามากล่าวธรรมคติที่โรงพิมพ์ตอน ๔ โมงเช้า ฉะนั้น ท่านใดปรารถนารับมงคลธรรมจากพระอาจารย์เพื่อนำปฏิบัติเป็นมงคลชีวิต ก็..ชอเชิญ ด้วยยินดี ประเทศไทยของเรา….. มี “ชาติ-พระศาสนา-สถาบันพระมหากษัตริย์” เป็นรากแก้ว และ “รากแก้ว” หลอมรวม “สำนึกไทย” เป็นแก่นแกน ด้วยเหตุปัจจัยเกื้อต่อกันนั้น…. ความเป็นไทย-ประเทศไทย กับ ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ จึงเป็น “สิ่งเดียวกัน” แต่ระยะนี้ มี “คนกลุ่มหนึ่ง” พยายาม “กัดเซาะ” รากแก้ว ส่อเจตนาโค่นล้ม หวังเปลี่ยนระบบ-ระบอบ สู่การแบ่งแยกความเป็นราชอาณาจักรไทย! คนกลุ่มนี้ ลำพังตัวก็แค่ผยอง แต่ที่พองขนเสิบสานไปถึงสถาบัน นั่นเพราะ “ชาติตะวันตก” หนุนหลัง ยุโรปกำลังจน ………. เพราะสมบัติที่ปล้นจากเอเชียอาคเนย์ไปในยุคล่าอาณานิคม อิ่มหมีพีมันกันในรูป “รัฐสวัสดิการ” ขณะนี้ เกลี้ยงแล้ว! ความแร้นแค้นแผ่ทั่วชาติยุโรป และนั่น มันกระตุ้นสันดานนักล่าให้ออกล่าเหยื่ออีกครั้ง ได้ฟังที่ “พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์” ผบ.ทบ.บรรยายถึงไทยเราจำต้องสละดินแดนถึง ๑๔ ครั้ง เพื่อรักษาความเป็นไทยกันแล้วมิใช่หรือ? นั่นแหละ การล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตก มันกำลังกลับคืน เพียงแต่มาด้วยรูปแบบและวิธีการแตกต่างจากอดีตเท่านั้น ไม่ยกกำลังข่มขู่ เพื่อยึดครองเอง แต่ใช้วิธีเลือก “ซื้อคน” ไปเพาะเชื้อชั่วให้ชังชาติด้วยกากความคิดทางการเมือง, การปกครองและสังคมในยุค “ปฏิวัติฝรั่งเศส” ใช้คำว่าสิทธิมนุษยชน-เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพเป็นอาวุธโค่นบัลลังก์กษัตริย์ บั่นพระเศียรพระเจ้าหลุยส์ ที่ ๑๖ ด้วยกิโยติน แล้วเขียนรัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็น “สาธารณรัฐ” ฝรั่งเศส “เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ” เป็นทั้งคำขวัญทั้งหัวใจรัฐธรรมนูญในความเป็นสาธารณรัฐ สังเกตให้ดี…… มีบางพรรคการเมืองของเรา วางตำแหน่งเป็นเงาแนวคิดปฏิวัติฝรั่งเศส ในหลักการ สิทธิมนุษยชนด้วย “เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ” ดังเขา นักล่ายุคไอที ไม่เอาเรือปืนมาปิดปากอ่าวอย่างตะก่อน แต่ใช้รูปแบบ “สงครามตัวแทน” ซื้อนักวิชาการตามมหาลัย ผ่านการให้ทุนวิจัย ทุนการศึกษาต่อ ผ่านนักรับจ้างเคลื่อนไหว…