• เปลว สีเงิน

    “๓ จว.ใต้ที่กำลังเปลี่ยนไป”

    เห็นหญิงตัดพ้อต่อว่าชายมาก็มาก แต่วันก่อน……. เห็นชาย โดยเฉพาะเป็นชายชาติทหารซะด้วย ตัดพ้อหญิง ถ้าผมเป็น “ช่อ-พรรณิการ์” นะ ถ้าใจไม่ด้านพอ อย่างน้อยก็ต้องละอาย กับสิ่งที่ตัวทำเป็นเหตุให้ชายต้องตัดพ้อ เรื่องนี้ ต้องท้าวความหน่อย เมื่อ ๓๑ ตุลา. “พรรณิการ์ วานิช” ในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏร นำคณะ ประกอบด้วย สส.รังสิมันต์ สส.นายนิรมิต สุจารี สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ และนางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ ๓ จังหวัดใต้ เปิดเวทีรับฟัง-พูดจาปัญหาด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนใน ๓ จังหวัดใต้ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่วนหน้า ในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่ ๔ นำคณะกมธ.เข้าไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในค่ายอิงคยุทธบริหาร ที่ปัตตานี ด้วย คอข่าวสารคงเห็นรูป-เห็นข่าวคณะคุณช่อลงพื้นที่ มีทหารติดตามดูแลกันแล้ว เสร็จสรรพ รุ่งขึ้น พ.อ.ปราโมทย์ ตัดพ้อคณะคุณช่อไว้อย่างนี้ “ผมพากมธ.เข้าไปดูค่ายอิงคยุทธบริหาร ทางกมธ.ก็ชื่นชมว่า ทหารเราดี แต่พอตกเย็น ไปเปิดเวทีร่วมเสวนากลับด่าทหาร ว่าไม่ดี ดังนั้น ขอให้สะท้อนความจริง ที่เราได้พูดคุยกันให้รอบด้าน โดยเฉพาะการฟังปัญหาคนในพื้นที่ ต้องฟังอย่างหลากหลาย ไม่ใช่ว่า ไปฟังปัญหามาจากทางด้านเดียว หรือกลุ่มเดียว ที่เป็นกลุ่มเห็นต่าง แล้วมาสรุปว่ารัฐนั้นแย่ และมาเรียกร้องให้”ยกเลิกกฎหมายพิเศษ” พวกคุณไม่ฟังประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าเขาคิดกันอย่างไร? มาสรุปว่า “ทหารต้นทุนต่ำ” คุณมาสรุปอย่างนี้ได้อย่างไร? คุณเป็นกมธ.ฯแต่มาเล่นบทนักการเมืองคุณมาในฐานะกมธ.ฯ ก็ควรที่จะลืมภาพนักการเมือง แล้วมาฟังให้ปัญหาให้รอบด้านในทุกมิติ อย่าฟังเพียงกลุ่มๆเดียว” ครับ….. ทหารตัดพ้อ ฟังแล้วหัวใจละลาย สงสาร เห็นใจ เข้าใจ คณะคุณช่อ ก็ช่างกระไร เหมือนไปหาพระ ก็ด่าโจรให้พระฟัง แล้วชมพระว่าดี แต่พอไปหาโจร ก็ด่าพระให้โจรฟัง แล้วชมโจรว่าดี ยิ่งเหยียดว่า “ทหารต้นทุนต่ำ” ถ้าจริงตามที่โฆษกกองทัพภาค ๔ แถลง ก็ต้องบอกว่า ประธานรัฐสภา “ชวน…