• เปลว สีเงิน

    “ปรับครม.-ยุบสภา” เอาไหน?

    เว้นวรรคเรื่องหลุมดำในโรงพยาบาลขอนแก่นที่พยายามกลบกันซักวัน เพื่อ “ดูเขา” บ้าง “เขาในที่นี้ ก็ทุกฝ่ายในระบบ ตั้งแต่ระดับบริหารในกระทรวงยันระดับพื้นที่ ว่าด้วยเงินทอน ๕% บริษัทยานั่นแหละ เพราะเมื่อพินิจตามวงจรสัมพันธ์แล้ว หัว-คือระดับกระทรวง หาง-คือระดับโรงพยาบาล “ไก่เห็นตีนงู-งูเห็นนมไก่” ยังไง ก็ยังงั้น!