• การศึกษา,  การเมือง,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประชาสัมพันธ์,  สุขภาพ,  เกษตร

    58 ปี สวนสามพราน ก้าวใหม่สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

    58 ปี สวนสามพราน ก้าวใหม่สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเปิดกิจกรรม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โอกาสก้าวสู่ปีที่ 58  สวนสามพราน เปิดคอนเซ็ปต์ใหม่ สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  พร้อมสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ใหม่ให้โดนใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และตอบโจทย์ เทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน  กล่าว ในโอกาสจัดกิจกรรม  Open House  “58ปีก้าวใหม่สวนสามพราน สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง”   ว่าได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่และสร้าสรรค์กิจกรรมในสวนสามพรานใหม่  ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่  และเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก และเกื้อหนุนชุมชน โดยในส่วนพื้นที่ของสวนสามพรานยังคงจุดเด่นความเป็นธรรมชาติริมแม่น้ำท่าจีน แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ พันธุ์ไม้หายาก  มีความครบวงจร  ทั้งที่พัก ห้องประชุม ห้องอาหาร ลานกิจกรรมและมุมสวนธรรมชาติ   ที่สามารถปรับ จัด ได้ตามโจทย์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวและองค์กร เช่น การจัด GreenMeeting Organic Catering  Organic Wedding  รวมถึงกิจกรรม TeamBuilding  การประชุมสัมมนาที่ต้องการบรรยากาศที่ผ่อนคลายเอื้อต่อการคิดนอกกรอบ  ให้ทุกจุดสามารถจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ใหม่ๆ พื่อการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างหลากหลาย ขณะที่ในส่วนกิจกรรมมีการออกแบบฟาร์ม WorkShop  ฐานสาธิต  ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเรียนรู้อาหารอินทรีย์ ครบวงจรให้เรียนรู้ วิถีการกินอยู่แบบไทยๆ อย่างสร้างสรรค์ ที่ทำปัจจัยการผลิตเองมีการผลิตอาหาร และขนมไทยที่เน้นใช้วัตถุดิบอินทรีย์ในการปรุงเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมีความพอเพียง พร้อมมีการจัดการขยะ หมุนเวียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด “เราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาสวนสามพรานได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากการสัมผัสเรื่องราวของสวนสามพราน ซึ่งมีการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารทั้งเกษตรกรอินทรีย์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค  โดยเรายังมี มูลนิธิสังคมสุขใจและสามพรานโมเดล อะคาเดมี่   ที่ยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ และเชื่อมโยงให้แต่ละภาคส่วนได้มาเจอกันรวมถึงเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน” สวนสามพรานก่อตั้งในปีพ.ศ. 2505  โดยเป็นแหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ใกล้กรุงเทพฯ ที่ถ่ายทอดวิถีความเป็นไทยผ่านกิจกรรมในหมู่บ้านไทย และโรงละคร โดยหลังจากสวนสามพราน ได้เป็นผู้นำร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืนภายใต้สามพรานโมเดล (โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554   ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ  คือ มีการปิดหมู่บ้านไทย  พร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในใหม่  มาเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์สร้างระบบอาหารยั่งยืนสู่เป้าหมายการมีชีวิตที่สมดุล  สิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองในสวนสามพรานนั่นคือเมนูอาหารอินทรีย์ ซึ่งห้องอาหารทั้ง 3 แห่งของสวนสามพราน คือ อินจัน แวนด้า และห้องอาหารริมน้ำ  รวมถึงในส่วนการจัดเลี้ยง  จะมีการใช้วัตถุดิบอินทรีย์ มากกว่า 70%   คือประมาณ 15 ตันต่อเดือนหรือ 700,000 บาท ต่อเดือน   โดยวัตถุดิบอินทรีย์จะถูกส่งตรงจากเกษตรกรอินทรีย์…