• เปลว สีเงิน

    ๗ อาจารย์เพี้ยน “ภาคอวตาร”

    ผมเห็นด้วยกับมติครม.ที่ให้ “วันนักขัตฤกษ์” เป็นวัน “หยุดราชการ” ตามเดิม คือ ในเดือนพฤษภา.มี ๔ วัน นอกเหนือจากวันหยุด “เสาร์-อาทิตย์” -วันแรงงาน วันที่ ๑ พ.ค. -วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พ.ค. -วันวิสาขบูชา วันที่ ๖ พ.ค. -วันพืชมงคล วันที่ ๑๑ พ.ค.