• สังคม

    อสมท ร่วมใจคนไทย สู้ภัย โควิด – 19

    ผาติยุทธ ใจสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ บมจ.อสมท ( ผช.ผอ. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์) รับมอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ จาก ธนา ลิมปยารยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด