คมนาคม,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประกาศ,  เศรษฐกิจ

การบินไทย ขยายเวลาหยุดทำการบินชั่วคราวในเดือน มิ.ย. 2563 อีก 1 เดือน

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีคำสั่งขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาหยุดทำการบินชั่วคราวต่ออีก 1 เดือน ในเดือนมิถุนายน 2563

อย่างไรก็ตาม สำหรับในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและประเมินสถานการณ์ เพื่อกลับมาทำการบินทันทีเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

โดยบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์จากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และยังพิจารณามาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของแต่ละประเทศ มาตรการปิดประเทศ (Lock Down) และความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้มีแผนเตรียมความพร้อมในการให้บริการไว้แล้ว และจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดทำการบินชั่วคราว สามารถดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้

• ขยายอายุบัตรโดยสารถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
• เปลี่ยนมูลค่าบัตรโดยสารเป็น Travel Voucher ที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี (สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้)
• ขอคืนเงิน (สำหรับบัตรโดยสารที่ใช้แล้วบางส่วน)

โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อดำเนินการด้วยตัวท่านเองได้ที่ bit.ly/TG-SpecialAssistanceForm

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงทำการบินในเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางระหว่างประเทศเพื่อรับคนไทยกลับบ้าน รวมทั้งให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย

อนึ่ง ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบหรือติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการ ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือช่องทาง Social Media อย่างเป็นทางการของบริษัทฯ ได้แก่

• เฟซบุ๊ก: facebook.com/ThaiAirways
• LINE Official: @ThaiAirways
• Twitter: @ThaiAirways
• Instagram: ThaiAirways

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *