คมนาคม,  พาณิชย์

นายกรัฐมนตรีย้ำฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต้องควบคู่กับการปรับโครงสร้างองค์กรและความร่วมมือพนักงานทุกภาคส่วน

วันนี้ (5 พ.ค.63) เวลา 12.15 น. ณ โถงบัญชาการ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงเหตุผลและความจำเป็นในการฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องฟื้นฟูอยู่แล้ว

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเหตุผลและความจำเป็นในการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบิน เพื่อไม่ให้ธุรกิจได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนขององค์การ ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงานรวมถึงสหภาพแรงงานต้องปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟู ทั้งการปรับโครงสร้างบุคลากร ลดรายจ่ายในส่วนที่เกินความจำเป็น รวมถึงการนำเงินกู้ไปใช้จ่ายต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ เหมาะสม คำนึงถึงกฎเกณฑ์ตามกฎหมายด้วย  ย้ำว่าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังมีความสามารถและโอกาสสามารถดำเนินทางธุรกิจต่อไปได้ ทั้งการบริการอาหาร (Catering) การขายตั๋วโดยสาร ซึ่งจะนำแผนฟื้นฟูหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *