สังคม,  เศรษฐกิจ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร มอบแนวทางการดำเนินงานในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาล

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร มอบแนวทางการดำเนินงานในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาล

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร มอบแนวทางการดำเนินงานในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาล และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ของกรมศุลกากร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง

โดยในส่วนกลาง กรมฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับ กองตรวจสอบอากร สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง และสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 รวมจำนวน 346 คน ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ขอทบทวนสิทธิ์ฯ ที่อยู่ใน 31 เขต ของกรุงเทพมหานคร ตามรายชื่อผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดส่งข้อมูลให้กรมศุลกากรดำเนินการ

ในส่วนของภูมิภาค ด่านศุลกากรแต่ละพื้นที่ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ฯในแต่ละจังหวัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ต่อมา อธิบดีพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้ลงพื้นที่ในเขตคลองเตย เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลพร้อมให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ฯ ในทุกพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

และต้องส่งข้อมูลหลักฐานการประกอบอาชีพผ่านช่องทาง Application ผู้พิทักษ์สิทธิ์ของกระทรวงการคลัง ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *