สังคม

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดสระแก้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 20 – 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใดๆ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 นายเตช  บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ขึ้น

จากนั้น มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ สถานีกาชาดที่ 6 จังหวัดสระแก้ว จำนวน 100 ชุด พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในอำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา และอำเภออรัญประเทศ โดยมีเมนูประกอบด้วย ข้าวสวย หมูผัดพริกแกงถั่วฝักยาวและไข่เค็ม 1,600 ชุด แจกจ่าย ณ หมู่ 5 และ หมู่ 6 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จำนวน 400 ชุด, หมู่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลโคคลาน หมู่ 10 และ หมู่ 17 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จำนวน 800 ชุด และ อีก 400 ชุด แจกจ่ายในพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้

โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จิตาสาจากสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออรัญประเทศ กำลังพลจากมลฑลทหารบกที่ 19 อาสาสมัครจากอำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร และอาสาสมัครจากจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว ร่วมประกอบ บรรจุ และแจกจ่ายอาหาร ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว ยังได้แจกจ่ายอาหารปรุงสุกในพื้นที่ อ.ตาพระยา และ อ.โคกสูง รวม 2,800 ชุดด้วย

จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอโคกสูง โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย – กัมพูชา

อาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว วันละ 1,600 ชุด โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้จัดแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ด้วยการร่วมบริจาคเงินในโครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” แปรเปลี่ยนความทุกข์ยากปี 2563 เป็นพลังน้ำใจ 63 บาท เพื่อมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยให้บริการประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และประทังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *