สังคม

กาชาดรับมอบชุด PPE 

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ในนามประธานคณะทำงานอาสาร่วมใจ FIGHT COVID รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE-ISOLATION GOWN จากนางนุชนาฏ อุตมาภินันท์ ในนามผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 4 เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ณ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *