การตลาด,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  พาณิชย์

​กรมพัฒน์ฯ ชวนร้านอาหารไทย สมัครตรา Thai SELECT รอต้อนรับนักชิมหลังพ้นโควิด-19

​กรมพัฒกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนร้านอาหารไทยขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเป็นร้านอาหารรสชาติไทยแท้ และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น หลังโควิด-19 คลี่คลาย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย.63

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้มากขึ้นภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่มีเอกลักษณ์ด้านอาหารไทยที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เน้นใส่ใจด้านคุณภาพ รสชาติ และการบริการ โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครร้านอาหารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย.2563

“การเพิ่มจำนวนร้านอาหารไทยให้ได้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยคาดว่ากระแสการบริโภคอาหารไทยและการท่องเที่ยวของไทยจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ร้านอาหารไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น เพราะตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติจากทั่วโลกอยู่แล้ว หากร้านได้รับตราสัญลักษณ์นี้ไป ก็จะสามารถเรียกลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร้านได้ไม่ยาก และจะนำมาซึ่งรายได้เพิ่มขึ้น”

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารเพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

1.ต้องมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด ตกแต่งบรรยากาศ และใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารแบบไทย

2.ปรุงอาหารได้ตามมาตรฐานกรรมวิธีการปรุงแบบไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทย

3.เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4.อายุการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT นาน 3 ปี หากร้านประสงค์จะต่ออายุ ต้องยื่นใบสมัครขอต่อก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน

5.ผู้ที่ได้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะได้รับประกาศนียบัตรที่ลงนามโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมระบุปีที่ได้รับ

6.ร้านอาหารไทยที่มีมากกว่า 1 สาขา แต่ละสาขาต้องยื่นใบสมัครขอใช้หรือต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แยกจากสาขาอื่น และ

7.ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบและให้คะแนนโดยกรรมการ หรือผู้แทน ที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Thai SELECT PREMIUM สำหรับร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ตกแต่งร้านสวยงาม และมีบริการที่เป็นเลิศ, Thai SELECT สำหรับร้านอาหารที่มีคุณภาพเยี่ยม ขายอาหารไทยต้นตำรับ คุณภาพดี และ Thai SELECT UNIQUE สำหรับร้านอาหารคุณภาพเยี่ยม มีรายการอาหารไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และเมื่อได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แล้ว จะช่วยสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดี เป็นการขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้ร้านอาหารไทย สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น และยังได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตรของกระทรวงพาณิชย์

ร้านอาหารไทยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2547-5962 E-Mail : Thaiselectdbd@gmail.com และ Facebook : Thaiselectthailand

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *