ประกาศ,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม

ด่วน !!! เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 48 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 48 อัตรา เสริมทัพงานด่วนมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีทั่วประเทศ พร้อมกำชับเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

1.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 13 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี

4.นิติกร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://womenfund.thaijobjob.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เบอร์โทรศัพท์ 0-2141-3088

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *