ประชาสัมพันธ์,  สิ่งแวดล้อม

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์จัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน รับวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็น GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ขานรับนโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง หลังขยะพลาสติกเพิ่มปริมาณขึ้น จากมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก มิถุนายน ปีนี้ ด้วยโครงการ The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point  จุดบริการนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ควบคู่การสนับสนุนกรุงเทพมหานครตามแนวคิด  ปลุกพลัง ปรับเปลี่ยน ปกป้อง เพื่อมหานครแห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน

นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  เปิดเผยว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยนำร่องการงดบริการถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ( Single Use Plastic ) ที่กูร์เมต์มาร์เก็ตทุกสาขา ตั้งแต่วันที่  กรกฎาคม  2562 เป็นต้นมา

และได้ขานรับแนวนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  งดบริการถุงพลาสติก Everyday Say No To Plastic Bags” ดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ มกราคม 2563  และเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ขยายผลการงดบริการถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวไปทั้งห้างสรรพสินค้าและกูร์เมต์มาร์เก็ต ในเครือทุกสาขา หากแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  และยังผลให้เกิดปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15% (เพิ่มจาก 5,500 ตันต่อวัน  เป็น 6,300 ตันต่อวันจากบริการอาหารส่งถึงที่

เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ในวันสิ่งแวดล้อมโลก  เดอะมอลล์ กรุ๊ป  จึงได้เปิดตัวโครงการ The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point”  จุดบริการนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  โดยขานรับนโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมสนับสนุน โครงการ เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)  บูรณาการความร่วมมือกับโครงการ มือวิเศษ วน” โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตั้งจุด “PLASTIC DROP POINT” ที่ ดิ เอ็มโพเรียมดิ เอ็มควอเทียร์ โดยจะมีการเพิ่มจุดรับพลาสติกสะอาดที่  เดอะมอลล์ ทุกสาขา ภายในเดือนมิถุนายนนี้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการบริจาคพลาสติกสะอาดจำนวนมาก  สามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น M Card ได้อีกด้วย


นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมสนับสนุน กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2563 ภายใต้แนวคิด Time For Nature “ปลุกพลัง ปรับเปลี่ยน ปกป้อง เพื่อมหานครแห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน เน้นความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มร่มเงา และลดการใช้พลังงาน โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ นิทรรศการปลูกปัญญาด้วยศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยื่น, นิทรรศการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ฯลฯ รวมถึงการจัดประกวดฯ สุดยอด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” โดยผลงานที่ได้รับเลือกจะนำไปพัฒนา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

โดยที่ผ่านมา บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินโยบายสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาคาร จนได้รับรางวัลจากโครงการ Thailand Energy Awards ต่อเนื่อง ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562  นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมมชาติอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการหลังคาสีเขียว กรีนรูฟ โปรเจค (Green Roof Project ) หรือสวนบนหลังคาช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคาร และสามารถนำผักที่ปลูกไปแจกจ่ายให้กับพนักงานได้รับประทาน รวมถึงโครงการ การบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำ โดยผลิตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานน้ำประปาก่อนถึงจะสามารถนำไปใช้งานต่อผ่านการระบบ Flush Valve ของห้องน้ำ รดน้ำต้นไม้ ลานพื้นลานจอดรถ เป็นต้น

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน รณรงค์นำขยะพลาสติกที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว มาส่งมอบได้ที่จุดบริการ Plastic Drop Point  ที่ ดิ  เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ และเดอะมอลล์ ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *