ผสมโรง

พูดไม่เพราะ แต่ร้องเพลงไพเราะ?

ผสมโรง

สันต์ สะตอแมน

วันนี้.. “วันวิสาขบูชา”

ขอน้อมนำ “คติธรรม” สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความว่า..

“ดิถีวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก มีกาลกำหนดขึ้นไว้เป็นนักขัตฤกษ์พิเศษ

เพื่อให้พุทธบริษัทได้กระทำสักการบูชา แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยดวงจิตตั้งมั่นในความเชื่อ และความเลื่อมใสต่อพระพุทธคุณ ซึ่งเป็นโอสถวิเศษ และเป็นเครื่องป้องกันสรรพพิบัติภัยทั้งปวง

ภัยใหญ่หลวงสำหรับทุกชีวิต ตามหลักพระพุทธศาสนามี 3 ประการ กล่าวคือ ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ไม่มีภัยอื่นใด ที่ผู้คนหวาดหวั่นครั่นคร้าม ไปมากกว่าภัยทั้งสามประการนี้อีกแล้ว

พระพุทธองค์ผู้ทรงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ได้โปรดประทานหนทางดับภัยไว้แล้วแก่โลก

กล่าวคือ “อริยมรรค” ซึ่งเป็นไปเพื่อละ เพื่อล่วงพ้นภัย ย่อมดับเหตุแห่งการเกิดที่นำไปสู่ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ได้อย่างสิ้นเชิง

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” แปลความว่า

“สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

จึงขอทุกท่าน หันกลับมาพิจารณาชีวิตของตนๆ ผู้คนล้วนกำลังเผชิญภยันตรายกันอยู่ทั่วหน้า โดยไม่อาจทราบได้ว่า ความเจ็บและความตายจะมาถึงเมื่อไร ขอจงเร่งสั่งสมอบรม “ความไม่ประมาท” ให้ถึงพร้อม

ขอจงเร่งขวนขวายสั่งสม เพิ่มพูนกุศลธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในตน เพื่อผลคือ “สติ” และ “ปัญญา” อันสามารถช่วย ให้ล่วงพ้นจากภัยได้ ในที่ทุกสถานและในกาลทุกเมื่อ

ขอสาธุชน อย่าละเลยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อันนับเป็น “ปฏิบัติบูชา” ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย

เพื่อความดำรงคงมั่น แห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนานเทอญ”

สาธุ สาธุ สาธุ..ขอจงน้อมรับไปปฏิบัติให้ถึงพร้อมกันนะครับ อย่าประมาท อย่าการ์ดตก และจงมีสติในทุกลมหายใจเข้า-ออก

และนี่ ก็ขอบอกไปยังนักร้องสาว “กานดา อาร์สยาม” ต่อเสียเลยว่า “จงมีสติๆ” เพราะหลังจากที่ถูกตำหนิ กรณีทำตัวเป็นแม่ค้าปากตลาดขณะไลฟ์สดขายมะขามแช่อิ่ม

เธอก็ได้โพสต์.. “เลิกเป็นคนของประชาชน เลิกติดตามคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ใครไม่รักไม่ชอบ เลิกติดตามคะ ขอเป็นคนธรรมดา ไม่ต้องทำข่าว ไม่ต้องมาสัมภาษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

คนทำมาหากินดันมาทำให้เราเป็นคนไม่ดีในสังคมไปแล้ว กลายเป็นคนบ้าไปแล้วจ้า!!! เลิกติดตามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคะ!!!!

กราบขอโทษที่ทำให้หลายๆ คนผิดหวังเพราะว่าพูดไม่เพราะ กราบขอโทษนะคะ กราบขอโทษ สำหรับคนที่เคยรัก”

แม่หนูจะสติหลุด-โมโหบ้าไปทำไม..ศิลปิน ดารา นักร้อง ก็มีทำผิดทำพลาดกันได้ แต่เมื่อรู้ว่าผิดว่าพลาดแล้ว ก็กล่าว “ขอโทษ” ซะ ทุกคนก็ให้อภัย

จะหัวเสีย และตัดเส้นทางทำมาหากินไปไย เป็นแม่ค้ามะขามแช่อิ่มน่ะ แค่ชั่วครู่ชั่วยาม พ้นโควิด19ไปแล้ว ตัวเองก็ต้องกลับมายึดอาชีพร้องเพลงต่อไป..

พูดไม่เพราะ แต่แม่หนูก็ร้องเพลงไพเราะอยู่นา!

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *