ธรรมะ วิปัสสนา,  สังคม

วันวิสาขบูชา ปีนี้ กระทรวงยุติธรรม เชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชน ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา อยู่ภายในที่พักอาศัย

วันวิสาขบูชา ปีนี้ กระทรวงยุติธรรม เชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชน ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา อยู่ภายในที่พักอาศัย หากท่านใดต้องการทำบุญ แนะนำให้ทำบุญแบบออนไลน์กับวัด มูลนิธิ หรือโรงพยาบาล ต่อเติมเพิ่มบุญ

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 แต่ถ้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอก อย่าลืมรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือบ่อยๆ

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ตรงกันทั้ง 3 คราว คือ

เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ

เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

หลังจากตรัสรู้ ทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญ เดือน 6 ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วันวิสาขบูชา” ซึ่งแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก (บางแห่งเรียกว่า วันพระพุทธเจ้า หรือ พุทธชยันตี)

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *