สตรี-แฟชั่น,  สังคม,  เศรษฐกิจ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นนทบุรี เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตอบโจทย์เศรษฐกิจ

8 มิ.ย.63 ณ ห้องติวานนท์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภาคี เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สำหรับสตรีไทย จากเดิมอัตราร้อยละ 3 ต่อปี แต่จากมาตรการหลักเกณฑ์ปัจจุบันปี 2563 มีมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้และส่งเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ ในการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการ ประเภทเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีด้านอาชีพ และการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 303,230 บาท และประเภทเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิก จำนวน 34 โครงการ เป็นเงิน 4,437,370 บาท

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *