กลาโหม

ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2565 พร้อมให้ความมั่นใจว่า กองทัพ มีมาตรการดูแลผู้ที่จะเข้ามารับราชการทหารอย่างดีเยี่ยม