การศึกษา

“สมศักดิ์” นำทีมยกขบวนแก้หนี้กำแพงเพชร สาวใหญ่ไม่รู้ตัวเป็นหนี้เกือบโดนยึดที่จนมีจดหมายแจ้ง ไกล่เกลี่ยสำเร็จปิดบัญชี ผัวเมียเฮได้ลดหนี้ 46% พร้อมได้บ้านคืน “สมศักดิ์” ยันนายกฯ เป็นห่วงประชาชนมากให้เร่งช่วยแบ่งเบาภาระ

รัฐบาลขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) สร้างโอกาสแก่นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาระดับม.ต้นได้เรียนต่อ ๑๐๐%

นายกฯ ตรวจเยี่ยมงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จ.ภูเก็ต พร้อมเป็นประธานสักขีพยานพิธี MOU บูรณาการความร่วมมือรัฐ-เอกชน 4 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เน้นย้ำสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ