คมนาคม

นายกรัฐมนตรี มอบกระทรวงคมนาคมประสานหน่วยงานและสายการบิน สร้างความเชื่อมั่นผู้เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย หลังเคลียร์รันเวย์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงกลับสู่มาตรฐานความปลอดภัย