พาณิชย์

จุรินทร์ เร่งเดินหน้าผลักดันแบรนด์ไทยสู่สากล ตั้งเป้าติด 1 ใน 5 ของเอเชีย ด้านขีดความสามารถการค้าต่างประเทศในปี 2570 พร้อมเจาะตลาดอินเดีย ต่อยอดทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม