เยาวชน

รัฐบาลขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) สร้างโอกาสแก่นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาระดับม.ต้นได้เรียนต่อ ๑๐๐%

โฆษกรัฐบาลฯ เผย นายกรัฐมนตรี พอใจภาพรวมการเปิดเทอมวันแรกคึกคัก สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ครู นักเรียนให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,893 ราย

นายกฯ ชื่นชมเมนูอาหารกลางวันต้นแบบ มีคุณค่า ครบโภชนาการ ขอความร่วมมือช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนอาหารประจำท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นควบคู่กับอาหารวัฒนธรรมอื่น ๆ